Special Topics in Observational Astrophysics (2023 Spring)

Organizers:   Xuening Bai, Hui Li
Instructors:   Faculty members from DoA
Seminar time:   3:15pm on Fridays
Location:   Mong Man-wai Building S-727
Syllabus:   Syllabus.pdf


This is the course website for "Special Topics in Observational Astrophysics" for 2023 Spring. This semester, students select from a list of topics under the theme of "Science with JWST", and take turns to give 20-minutes presentations. The audience will provide feedback. The talk schedule is listed below and is updated as the semester proceeds.

Date      Speaker      Topic      Faculty Contact
2023/02/24      Xuening Bai      Overview
2023/03/03      Ruizhe Feng      Cluster lensing 1      D. Xu
     Wenshuo Xu      Cluster lensing 2     
2023/03/10      Zihao Li      First galaxies 1      Z. Cai, C. Li
     Chengzhe Li      First galaxies 2     
2023/03/17      Qinglin Ma      High-z galaxy formation 1      Z. Cai, D. Xu
     Tao Jin      High-z galaxy formation 2     
2023/03/24      Jiaxin Tang      Clouds in exo-atmosphers      C. Ormel
     Jiaqi Zou          
2023/03/31      Xiangyun Long      Protoplanetary disks and planet formation      X. Bai
     Jiahui Huang          
2023/04/07      Zitao Lin      Atmospheres of rocky planets      S. Wang
     Zhecheng Hu          
2023/04/14      Zhixing Li      Nearby massive star forming regions      H. Li, C. Li
     Jiejia Liu          
2023/04/21      Jiahuan Zhu      Elemental imprints of high-z galaxies      J. Mao
     Xiaoya Zhang          
2023/04/28      Kangning Diao      Cosmic star formation history pre-reionization      C. Li
     Ce Sui          
2023/05/12      Shuo Xu      Cosmology with high-z galaxies      S. Huang
     Chunyang Jiang          
2023/05/19      Yijia Zhang      Strongly lensed stars in high-z      W. Zhu, S. Mao
     Shengyu Yan          
2023/05/26      Jiani Chu      CHOOSE YOUR OWN TOPIC      H. Li
     Xiaojing Lin          
2023/06/02      Xiao Li      Passive galaxies at high-z      S. Huang, D. Xu
     Siyi Zhao          
     Guanfu Liu          
2023/06/09      Zitao Hu      Prospectives of high-z spectroscopic surveys      S. Huang
     Yu Wang          
     Yanhan Guo          


Return to top